ประเทศไทยขึ้นชื่อ!ขายรถยนต์ไฟฟ้าแพงอันดับ 2 ของโลก

ผลสำรวจเผยประเทศไทยมีราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับที่ 2 ของโลก เป็นรองเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์เท่านั้น

เว็บไซต์โลกซึ่งให้บริการเปรียบราคาของอังกฤษ เปิดเผยผลสำรวจราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละประเทศ โดยใช้เกณฑ์ราคาจำหน่ายของ Nissan Leaf จาก 49 ประเทศมาเปรียบเทียบกัน โดยพบว่าประเทศไทยมีราคาจำหน่ายอยู่ในอันดับที่ 28 ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (ราคาจำหน่ายปัจจุบันอยู่ที่ 1,990,000 บาท) เป็นรองเพียงประเทศสิงคโปร์ที่มีนโยบายควบคุมการจำหน่ายรถยนต์อย่างเข้มงวดเท่านั้น

ส่วนประเทศในทวีปเอเชียที่มีราคาใกล้เคียงกับประเทศไทยที่สุดคือไต้หวันอยู่ในอันดับที่46โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ 1,490,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือประมาณ 1,590,000 บาท มาเลเซีย อันดับที่ 45 มีราคาจำหน่าย 188,000 ริงกิตมาเลเซีย หรือประมาณ 1,400,000 บาทเท่านั้น

ส่วนประเทศที่มีราคาจำหน่ายของ Nissan Leaf ต่ำที่สุด คือสเปน มีราคาจำหน่ายเพียง 25,900 ยูโร หรือประมาณ 953,000 บาทเท่านั้น ขณะที่ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 5 ด้วยราคาจำหน่ายเพียง 3,326,400 เยน หรือประมาณ 967,000 บาท