ดับ 106 ศพ รับสงกรานต์ โควิดวันนี้ 13 เม.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ยังสูง

อัปเดตสถานการณ์ “โควิด-19” วันนี้ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,015 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,725,434 ราย หายป่วยกลับบ้าน 27,626 ราย เสียชีวิต 106 ศพ

กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานสถานการณ์ “โควิด-19” ประจำวันเบื้องต้น โดยข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2565 มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 23,015 ราย จำแนกเป็น ผู้ติดเชื้อในประเทศ 22,920 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 95 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,725,434 ราย

สำหรับ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,971 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.7
ขณะที่ ผู้หายป่วยกลับบ้าน 27,626 ราย ทำให้มีผู้หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) จำนวน 1,521,298 ราย กำลังรักษา 232,682 ราย และมีผู้เสียชีวิต 106 ศพ.