คลังเปิดลงทะเบียน คนละครึ่ง เฟส 3 รับเงินคนละ 3,000 เริ่ม14 มิ.ย.นี้

คนละครึ่งเฟส 3

     ผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจวันนี้ นางสาวกุลยา ตันติเตมิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส3 กำหนดให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการไม่เกิน31ล้านคนโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรก14 มิ.ย.นี้ ตั้งแต่เวลา 06.00น. -23.00น. ของทุกวัน โดยผู้ที่เคยใช้จ่ายผ่านระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ(g-Wallet)แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”แล้ว สามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น“เป๋าตัง” หรือเว็บไซต์www.คนละครึ่ง.comได้ทันที ส่วนประชาชนที่ไม่เคยใช้จ่ายผ่าน g-Wallet ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์www.คนละครึ่ง.comคาดว่าจะเริ่มใช้จ่าย1ก.ค.-31 ธ.ค.64 เริ่มใช้จ่ายผ่านร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ในเวลา 06.00น.-23.00น.

   สำหรับโครงการดังกล่าว จะได้รับสิทธิภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ50สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ (นวด สปา ทำผมทำเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือปูขนส่งมวลชนสาธารณะ) ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 บาทต่อคน ในแต่ละรอบ รอบละ 3 เดือน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ

   ขณะที่โครงการน้องใหม่อย่าง ยิ่งใช้ ยิ่งได้ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม กำหนดผู้ได้รับสิทธิไม่เกิน 4 ล้านคน  เพื่อชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ประกอบไปด้วยค่าอาหารเครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป ค่าบริการนวด สปา ทำผมทำเล็บ ยกเว้นสลากกินแบ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยาสูบ กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านwww.ยิ่งใช้ ยิ่งได้ ในวันที่21มิ.ย.นี้

   ทั้งนี้ มีการคาดว่า ยิ่งใช้ ยิ่งได้ จะเริ่มใช้จ่ายเดือนก.ค.-ก.ย.64 โดยจะได้รับบัตรกำหนดอิเล็กทรอนิกส์ (  e-Voucher) หลังจากที่ใช่จ่ายค่าสินค้าหรือบริการแล้ว ตั้งแต่เดือน ส.ค.64 -ธ.ค.64 โดยใช้งบประมาณกว่า 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าน่าจะสามารถสร้างเม็ดเข้าระบบเศรษฐกิจสูงถึง 268,000 ล้านบาท

   อย่างไรก็ตาม มาตรการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ทั้ง4โครงการซี่งประกอบไปด้วยโครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 โครงการยิ่งใช้ ยิ่งได้โครงการเพิ่มกำลังการซื้อให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน)ระยะที่3 และโครงการเพิ่มกำลังการซื้อให้แก่ผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ที่เข้าไม่ถึงระบบอินเทอร์เน็ต , ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่น ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ  น่าจะเริ่มใช้ได้ในวันที่ 1ก.ค. นี้ ครอบคลุมประชาชน 51ล้านคน