กันยายนนี้ ยิงแอดบน Facebook ต้องเสีย VAT 7% ผลพวกจากกฎหมาย e-Service

Facebook

กันยายนนี้ ยิงแอดบน Facebook ต้องเสีย VAT 7% ผลพวกจากกฎหมาย e-Service
มีรายงานล่าสุดจาก Facebook ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 เป็นต้นไป การยิงโฆษณา (Ads) บนแพลตฟอร์มในประเทศไทยจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เพิ่มด้วย

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ถูกเพิ่มมานี้จะปรับใช้กับผู้โฆษณาที่ตั้งค่าขายให้ผู้ใช้ชาวไทย มีที่อยู่ในประเทศไทย หรือไม่ได้กรอกหมายเลขผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT ID) ในบัญชีโฆษณาบน Facebook โดยจะมีการคิดภาษีเพิ่มไปหลังจากยอดสุทธิแล้ว (ไม่รวมในค่าบริการโฆษณา)
ยกตัวอย่าง เช่น ยิงโฆษณาจำนวน 100 บาท ผู้โฆษณาจะต้องจ่ายเงินให้เฟซบุ๊กเป็นจำนวนเงิน 107 บาท

สำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มสามารถนำ VAT ที่เสียให้ Facebook ไปเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาได้ แต่สำหรับผู้โฆษณารายเล็กก็จะเท่ากับเสียเงินในจุดนี้ไปฟรี ๆ