กัญชา กัญชง พืชที่แตกต่างกัน แต่ลักษณะคล้ายกันมาก!    ยังคงมีหลายต่อหลายคนที่เข้าใจว่า กัญชา กับ กัญชง คือพืชชนิดเดียวกัน ซึ่งจริง ๆ แล้วระหว่างกัญชา กับ กัญชง นั้น มีความแตกต่างกัน แต่ด้วยลักษณะและรูปลักษณ์มีความคล้ายคลึงกันมาก ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับพืชทั้ง 2 ชนิดนี้เพิ่มเติม ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย!

    มาทำความรู้จักกัญชาและกัญชง ให้มากยิ่งขึ้น

    กัญชา จะมีลักษณะลำต้นสูงไม่มากเท่าไหร่นักและมักจะสูงไม่เกิน 2 เมตรด้วยกัน ลักษณะของต้นจะเป็นพุ่ม มีการแตกกิ่งค่อนข้างมาก ในส่วนของลำต้นจะมีลักษณะเป็นปล้องและเป็นข้อแบบสั้น ๆ ใบสีจะเขียวจัดประกอบไปปด้วยแฉกจำนวน 5 – 7 แฉก แต่จะมีการเรียงตัวที่ค่อนข้างจะชิดกัน ส่วนการออกดอกนั้นจะออกเมื่อต้นมีอายุ 3 เดือนแล้ว พร้อมทั้งที่ตัวช่อดอกจะมียางเป็นอย่างมาก
    กัญชง ในส่วนของลำต้นจะมีขนาดที่สูงกว่ากัญชา โดยลำต้นจะสูงกว่าระดับ 2 เมตร ทำให้ลำต้นดูสูงเรียว มีการแตกกิ่งค่อนข้างน้อย ปล้องหรือข้อที่ลำต้นจะดูยาว ในส่วนของใบจะเป็นสีเขียวอ่อนประกอบไปด้วยแฉกจำนวน 7 – 11 แฉกด้วยกัน การออกดอกนั้นจะออกก็ต่อเมื่อต้นมีอายุมากกว่า 4 เดือนไปแล้ว ช่อดอกจะมียางน้อย

    เทคนิคในการจดจำเพื่อให้แยกแยะออก คือ
    – ต้นกัญชานั้นจะเตี้ย ใบจะมีลักษณะอ้วนกว่า
    – ต้น กัญชง ต้นจะสูง และมีใบที่เรียวกว่า นั่นเอง

    กัญชา และ กัญชง พืชที่ถูกจัดว่าอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดแค่บางส่วน
    กัญชา นับได้ว่าเป็นพืชที่ใคร ๆ ก็รู้สึกชินและคุ้นหู เพราะพืชชนิดนี้ถูกจัดได้ว่าอยู่ในกลุ่มของยาเสพติดกลายเป็นพืชต้องห้ามที่ถูกบอกต่อ ส่วนทางด้าน กัญชง นั้น นับได้ว่าเป็นชื่อที่ไม่คุ้นหู แต่เมื่อทางรัฐบาลได้ทำการปลดล็อกและริเริ่มให้ประชาชนได้หันมาสนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ ซึ่งมีประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจพร้อมทั้งประโยชน์ทางด้านการแพทย์ จึงส่งผลทำให้ประชาชนได้รู้จักกับกัญชงมากยิ่งขึ้น สำหรับการปลดล็อกของรัฐบาลนั้น ไม่ได้สื่อให้เห็นว่าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นการประกาศเพื่ออนุญาตให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แต่จะต้องอยู่ในข้อกำหนดของกฎหมายเช่นเดิม

กัญชา และ กัญชง ส่วนใดบ้างที่ไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด
    สำหรับ กัญชา ที่ถือได้ว่าเป็นใช่ยาเสพติด ประกอบไปด้วย เปลือก เส้นใย กิ่งและก้าน รากและใบ ลำต้นประกอบไปด้วยสารสกัด CBD โดยมี THC จะต้องไม่เกินที่ร้อยละ 0.2 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ส่วนกากที่หลงเหลือจากการสกัดนั้น จะต้องมี THC ที่ไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน

    สำหรับ กัญชง ในส่วนที่ถือได้ว่าไม่ใช่ยาเสพติด ประกอบไปด้วย เปลือก ต้น เส้นใย รากและใบ กิ่งก้าน โดยมีสารสกัด CBD ที่ประกอบไปด้วย THC จะต้องไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของเมล็ดและน้ำมันต่างๆ หรือแม้กระทั่งสารสกัดที่ได้มาจากเมล็ดพร้อมทั้งกากที่มาจากการสกัดกัญชง THC จะต้องมีไม่เกิน 0.2 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น

ข้อกำหนดของการเลือกใช้ กัญชา และ กัญชง
    ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่มประชาชน หรือ เอกชน ก็ตามยังคงสามารถเลือกใช้ประโยชน์ที่ได้จากส่วนต่าง ๆ ของกัญชาและกัญชง ซึ่งจัดได้ว่าไม่ใช่ส่วนที่ถูกตีว่าเป็นสารเสพติดได้ทั้งหมด แต่ยังคงมีข้อจำกัดว่า การเลือกใช้พืชทั้ง 2 ชนิดนี้ จำเป็นจะต้องได้มาจากภายในประเทศเท่านั้น หากได้มาจากพื้นที่ผลิตหรือสถานที่ปลูกภายในประเทศ สถานที่เหล่านั้นจะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้น หากต้องการอยากจะนำเข้ายังงสามารถนำเข้าได้ และจะต้องมีการขออนุญาตให้ระบุเป็นยาเสพติดเว้นเฉพาะเปลือกที่มีลักษณะแห้งแล้ว หรือ เป็นแกนของลำต้นที่มีลักษณะแห้งแล้วเท่านั้น พร้อมทั้งเส้นใยที่มีลักษณะแห้งแล้วเช่นเดียวกัน หากมาในลักษณะนี้มักจะถูกระบุว่าไม่ใช่ยาเสพติด นั่นเอง