กรุงเทพฯ ผวาพบคนติดโควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้แล้ว 1 ราย โยงจากนราธิวาส

โควิดสายพันธุ์แอฟริกาใต้

เมื่อวันที่27มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่าแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด -19 ในประเทศไทย ขณะนี้ พบว่าผู้ติดเชื้อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีเชื้อไวรัสสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) และสายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) เป็นส่วนใหญ่

 ล่าสุด มีรายงานว่าพบเชื้อสายพันธุ์เบต้า (แอฟริกาใต้) ในพื้นที่กรุงเทพฯ ด้วย “เบื้องต้นมี 1 ราย ซึ่งจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นมีความเชื่อมโยงมาจากผู้ติดเชื้อที่ จ.นราธิวาส ส่วนในรายละเอียดนั้น ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมีการแถลงรายละเอียดให้ทราบทั่วกันต่อไป